Wij waarborgen de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering en registratie
van Action Learning professionals & organisaties

Onze visie is dat met een onafhankelijke beroepsregistratie een professional zich kan onderscheiden van vakgenoten. 

Ons keurmerk toont aan dat de Action Learning professional up-to-date is en opgeleid voor de functie of rol en dat de vakkennis periodiek wordt bijgehouden door permanente educatie.

Levenlangleren is blijven ontwikkelen

Niveaus van certificering

Uit onderzoek blijkt uit dat ervaren en getrainde Action Learning professionals een belangrijke succesfactor is voor succesvolle uitvoering van Action Learning programma's.

 Er zijn verschillende certificeringsniveaus, elk met meer training en vereisten. Onze visie is dat iedereen de rollen manager, coach en leider in moet kunnen inzetten om complexiteit en onzekerheid om te kunnen zetten in wendbaarheid, veerkracht, groei en creativiteit.

Onze certificeringsniveaus zijn:

 • Certified Manager - CM
 • Certified in Creative Leadership - CCL
 • Registered Action Learning Coach - RALC
 • Senior Coach Action Learning - SCAL
 • Master Coach Action Learning - MCAL

Onze certificering is waardevol en waardevast

Onze registers

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten op een Action Learning manier opleiden. In Nederland is de Action Learning Academy namens IRALPRO gecertificeerd en geautoriseerd om te examineren, te certificeren, beroepstitels toe te kennen en te registreren voor onderstaande beroepsregisters.  

De volgende beroepsregisters zijn geaccrediteerd: 

 •  Certified Manager (CM) 
 • Registered Action Learning Coach (RALC)
 • Certified in Creative Leadership (CCL)
REGISTERED
ACTION  LEARNING COACH  (RALC)
CERTIFIED
MANAGER  
(CM)

CERTIFICERING, KWALITEITSLABEL & BEROEPSREGISTER 

Onafhankelijk keurmerk voor organisaties,
Action Learning coaches en managers

De arbeidsmarkt vraagt om gekwalificeerde managers en coaches. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Onze visie is dat de kwaliteit van ons keurmerk in hoge mate de waarde van een diploma of certificaat bepaalt en een model van onafhankelijke certificering voor optimale borging zorgt.

Organisaties zijn trots op het verkrijgen van ons keurmerk. Deze mag gepubliceerd worden op de eigen website en worden gebruikt voor eigen communicatiemiddelen. 

Certificering en beroepstitel

Om gecertificeerd Action Learning professional te kunnen worden, met het bijbehorende recht een beroepstitel te mogen voeren, dient men aan een aantal vereisten te voldoen:  

 • De beroepstitel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het vakgebied Action Learning. 
 • De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het vakgebied Action Learning.
 • IRALPRO certificaten zijn 5 jaar geldig. Verlenging van het certificaat met 5 jaar is mogelijk. Hercertificering is eenvoudiger en goedkoper dan het hele traject opnieuw afleggen.

Herregistratie

De leden van het register dienen hun vakkennis aantoonbaar op peil te houden door:

 • Het spreken of bezoeken van conferenties, lezingen en seminars
 • Het volgen of geven van opleidingen, trainingen en cursussen
 • Het bezoeken of geven van workshops, gastcolleges en vakoverleggen
 • Het schrijven van artikelen of boeken
 • Het begeleiden en adviseren van organisaties
 • Het begeleiden of beoordelen van Action Learning Professionals


Alle activiteiten dienen een directe relatie te hebben met het vakgebied Action Learning. De kosten voor hercertificering bedragen € 150,00 excl. BTW.

KENNISDELING, ALUMNI & NETWERKEN

IRALPRO het Action Learning platform

Wat doen wij nog meer?

 • Het organiseren van kennismanagement. IRALPRO organiseert o.a. lezingen, congressen, themagroepen, seminars, vakoverleggen en ontbijtsessies, verzorgt nieuwsbrieven, verschillende publicaties, onderzoeken en enquetes. Daarnaast worden regelmatig interessante bedrijven bezocht. Achter de schermen kijken, meedenken over praktijkvraagstukken, sociale innovaties en leiderschap staan hier vaak centraal.
 • Jaarlijks uitreiken van ‘IRALPRO-awards’. Een predicaat voor organisaties en Action Learning Professionals die een uitmuntende prestatie leveren binnen het brede vakgebied van Action Learning.
 • Organiseren van netwerken. Een derde doel van iRALPRO is het verbinden van de aangesloten organisaties, alumni en Action Learning professionals zodat zij optimaal hun netwerkfunctie kunnen benutten. De hierboven genoemde middelen worden hiervoor ingezet, maar ook netwerkborrels, werkgroepen, communities en maandelijks lezingen.